Финално нформатичкотакмичење младих талената ,,Јанош Нојман`` ове године се одржало у Сексарду уМађарској од  20

Ученици наше школе су остварили запажене резултате на овом такмичењу са следећим пласманима:


КАТЕГОРИЈА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА:

Ивана Цветковић VII52.месторад у програму Paint Tool Sai

KAТЕГОРИЈАКОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА

Алекса Златић VIII52.место са композицијом Dj LEXA-Get Down направио у програму Virtual DJ у којој су обрађенекомпозиције Booyah и Get Down.

 Михајло Јагодић VIII5 је приказао својо рад из области компјутерске обрадемузике и освојио 3. место са компјутерски обрађеном композицијом Thunder” у програму Virtual DJ.

КАТЕГОРИЈА АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ

Тамара Вулић VI4- 5.место са урађеним програмом СРПСКА ЦРКВЕНОУМЕТНИЧКАЗБИРКА У СЕНТАНДРЕЈИ.


У пратњи свога ментора Јасмине Јерковић профeсорке информатике ученици су имали прилику да сеупознају са ученицима из Бела I Гимназије и да са њима комуницирају и упознајуњихов рад у школи и ван ње.

Своју презентацију и одбрану рада пред 9-чланомкомисијом ученици су  добро одбранилииако је трема била присутна, увек може и боље, а надамо се да ће другомприликом бити и одлично.

Завршног дана такмичења били смо присутни настручној Трибини са предавањима са темама: Компјутерскаанимација и предавање о музеју информатике у Будимпешти и Сегедину.

 У време паузаимали смо прилику да се упознамо са градом Сексардом, видимо неке занимљиведетаље које смо забележили оком фотоапарата и камере. Такође обишли смо иМанастир Грабовац који је један од два манастира Српске Православне Цркве којисе налазе на подручју Мађарске који се налази у непосредној близини Сексарда наобронцима брежуљака са виногорјем по којем су у овој области познати.

Једно лепо искуство интернационалне сарадњешкола, наставника и ученика кроз презентовање информатичких производа исавремене ИКТ биће нам подстрек да још бољи будемо, и пронађемо још већу подршкуи разумевање у средини из које долазимо, као и од Покрајинског Секретаријата заобарзовање. Драго нам је што смо промовисали нашу школу, нашу земљу и све штоје лепо код нас.

 Захваљујемо се свима који су нас подржали и веровали у успех, анадам се да ће и даље подржавати наше напоре да се рад са ученицима инаставницима увек одржи на највишем нивоу, што доказују и бројна признања којеје наша школа остварила учешћима на досадашњим такмичењима које нас јепрославило и ван граница Србије.

 

                                                                                                                                                 ЈасминаЈерковић,проф.информатике


Powered by WebExpress