AR Cards- Augmented Reality Cards.
TESLINE KARTICE PROŠIRENE REALNOSTI
maj-oktobar 2016/2017.

Аугментед Реалити апликације могу употпунити и стандардни наставни програм. Текст, графика, видео и образовни читање материјал може да садржи уграђен 'маркера' који, када се скенира помоћу уређаја АР, производе додатне информације ученику донета у мултимедијалној форматау  може наметнути у реалном времену у ученичком окружењу . Уџбеници, Flashcards и других.програм. Текст, графика, видео и аудио може наметнути у реалном времену окружењу ученика. .
РАДОВИ АР КАРТИЦА УЧЕНИКА ПАВЛА ЈОВАНОВИЋА, МАРКА ИСАКОВА И НАСТВНИЦЕ ЈАСМИНЕ ЈЕРКОВИЋ.
Powered by WebExpress